پروژه ها و ایده ها

پروژه ساختمانی

سنگ تراورتن دره بخاری D101

۹۸۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم روشن
افزودن به سبد خرید

محصولات به کار رفته

سنگ تراورتن دره بخاری D101

۹۸۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم روشن

پروژه ها و ایده ها

پروژه ساختمانی

سنگ تراورتن دره بخاری D100

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم روشن
اطلاعات بیشتر

محصولات به کار رفته

سنگ تراورتن دره بخاری D102

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم روشن

پروژه ها و ایده ها

پروژه ساختمانی

سنگ تراورتن دره بخاری D103

۸۷۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض  40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم
افزودن به سبد خرید

محصولات به کار رفته

سنگ تراورتن دره بخاری D103

۸۷۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض  40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم

پروژه ها و ایده ها

پروژه ساختمانی

سنگ تراورتن حاجی آباد H100

۷۵۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم روشن
افزودن به سبد خرید

محصولات به کار رفته

سنگ تراورتن حاجی آباد H100

۷۵۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم روشن

پروژه ها و ایده ها

پروژه ساختمانی

سنگ تراورتن حاجی آباد H106

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم
افزودن به سبد خرید

محصولات به کار رفته

سنگ تراورتن حاجی آباد H106

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

نما ساختمان ، محوطه ساختمان

نوع سنگ :

تراورتن

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

کرم

پروژه ها و ایده ها

پروژه ساختمانی

سنگ مرمریت گلدن بلک MGB100

۸۷۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

قاب های داخلی ساختمان،دیواره های لابی و سرویس ،قاب آسانسور ، کف ساختمان

نوع سنگ :

مرمریت

سایز:

عرض  40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

مشکی
افزودن به سبد خرید

محصولات به کار رفته

سنگ مرمریت گلدن بلک MGB100

۸۷۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

قاب های داخلی ساختمان،دیواره های لابی و سرویس ،قاب آسانسور ، کف ساختمان

نوع سنگ :

مرمریت

سایز:

عرض  40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

مشکی

پروژه ها و ایده ها

پروژه ساختمانی

سنگ مرمریت نجف آباد MN100

۵۸۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

کف لابی و فضاهای داخلی ، قاب دور آسانسور

نوع سنگ :

مرمریت

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

مشکی
افزودن به سبد خرید

محصولات به کار رفته

سنگ مرمریت نجف آباد MN100

۵۸۰,۰۰۰ تومان

کاربرد پیشنهادی :

کف لابی و فضاهای داخلی ، قاب دور آسانسور

نوع سنگ :

مرمریت

سایز:

عرض 40 سانتی متر ضخامت 1.8 میلی متر

رنگ:

مشکی